• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium cash 2259076 640
Zmiany w POIR
2017-06-28

22 czerwca 2017 roku odbyły się obrady X posiedzenia Komitetu Monitorującego POIR. Oprócz przyjęcia sprawozdania rocznego z realizacji programu za 2016 rok dokonano kilku dość istotnych zmian – przegłosowane zostały zmiany w treści samego Programu Operacyjnego, jak również w kryteriach wyboru projektów.

Przegłosowane zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do programów dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zapewnienie zgodności z celami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którymi są:

 • Reindustrializacja
 • Rozwój innowacyjnych firm
 • Kapitał dla rozwoju
 • Ekspansja zagraniczna
 • Rozwój społeczny i terytorialny.

 

Najbardziej istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstw będą zapowiadane ułatwienia:

 • Umożliwienie realizacji projektów w ramach I osi priorytetowej przez konsorcja naukowo-przemysłowe (działania POIR 1.1.1 SZYBKA ŚCIEŻKA, POIR 1.1.2 DEMONSTRATOR oraz sektorowe POIR 1.2),
 • Umożliwienie finansowania działań związanych z wdrażaniem innowacji technologicznych będących przedmiotem świadczonych usług proinnowacyjnych, realizacji usług wsparcia w zakresie designu (POIR 2.3.2. BONY NA INNOWACJE), poszerzenie zakresu finansowania ochrony własności przemysłowej (POIR 2.3.4. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ), finansowanie akceleratorów technologii,
 • Uwzględnienie instrumentu wspierającego polskie podmioty w korzystaniu ze środków programów międzynarodowych takich jak Horizon2020, COSME,
 • Złagodzenie ograniczeń i wymogów dotyczących działania POIR 3.2.1 BADANIA NA RYNEK dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym w zakresie limitów kosztów kwalifikowanych oraz osiąganych przychodów,
 • Umożliwienie realizacji konkursów dedykowanym miastom średnim* w ramach POIR 3.2.1 BADANIA NA RYNEK (400 mln zł dla 255 miast średnich),
 • Umożliwienie realizacji projektów przez konsorcja przedsiębiorstw w ramach POIR 1.1.1 SZYBKA ŚCIEŻKA (dotyczy projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa),
 • uwzględnienie wydatków na prace przedwdrożeniowe w części działań I oraz IV osi realizowanych przez NCBR.

 

 

* Pakiet działań dla miast średnich skierowany jest do 255 miejscowości w całej Polsce - miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.