• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium poir 3.2.1 badania na rynek
Nowy konkurs POIR 3.2.1 Badania na rynek z zapowiadanymi zmianami
2017-07-06

Od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 będzie można składać wnioski w ramach działania POIR 3.2.1. Badania na rynek.

 

POIR 3.2.1 Badania na rynek

Termin konkursu: 5 września 2017 - 28 lutego 2018

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

 W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na wprowadzenie na rynek - a więc przede wszystkim uruchomienie produkcji - nowych rozwiązań (produktów lub usług), poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych samodzielnie przez firmę wnioskującą o dofinansowanie lub przez inny podmiot na jej zlecenie.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa:

a. mikro i małe, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 600 tys. złotych.

b. średnie, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Co można sfinansować?

  • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu oraz roboty budowlane (do 10% wartości projektu),
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
  • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu:

a. dla mikro i małych przedsiębiorstw - 5 mln zł

b. dla średnich przedsiębiorstw - 10 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

Ogłoszony zgodnie z zapowiedziami 2 sierpnia konkurs będzie uwzględniał zmiany, mające na celu ułatwienie dostępu do środków unijnych małym i mikro przedsiębiorcom.

Zmiany dla mikro i małych firm:

  1. Obniżono minimalną wymaganą wartość projektu z 10 mln zł do 5 mln zł,
  2. Obniżono wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia – z 1 mln zł do 0,6 mln zł.

Zmiany dla wszystkich aplikujących:

  1. Dotychczas obligatoryjny wskaźnik pozytywnego oddziaływania na zrównoważony rozwój będzie wskaźnikiem dodatkowo punktowanym,
  2. Dodatkowe punkty będą mogły uzyskać projekty gotowe na etapie wnioskowania, tj. posiadające pozwolenie na inwestycję, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji / pozwoleń.

 

Program uruchomiony zostanie w dwóch wariantach: konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany średnim miastom. Pakiet działań dla miast średnich skierowany jest do 255 miejscowości w całej Polsce - miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

 

 

Zapraszamy do współpracy - zapytaj o ofertę!

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.