• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium rpo 1.3 ekoinnowacje
Dotacja na ekoinnowacje w województwie podlaskim
2017-08-02

Uruchomiony został konkurs, w ramach którego przedsiębiorstwa sektora MŚP mogą pozyskać dotację na inwestycję w EKOINNOWACJE, czyli w wyniku których osiągnięty zostanie pozytywny efekt ekologiczny, np. w postaci ograniczenia zużycia zasobów, oczyszczania zużytej wody czy wprowadzenia na rynek "czystszego produktu". Termin składania wniosków to 28.08-29.09.2017.

Preferencje mogą otrzymać projekty, wpisujące się w określone sekcje PKD:

 • C (przetwórstwo przemysłowe)
 • E (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją)
 • F (budownictwo).

Nie jest to wymóg konieczny, a jedynie szansa na zdobycie większej liczby punktów w ocenie. Inne kwestie podlegające ocenie punktowej to np. zwiększenie wkładu prywatnego, oparcie projektu o przeprowadzone przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność projektu, rodzaj ekoinnowacji oraz rodzaj uzyskanych efektów ekologicznych.

 

Termin konkursu:  od 28.08 do 29.09.2017

Typ projektu: inwestycyjny - ekoinnowacje

Cele projektu:

Inwetycje w ekoinnowacje - realizacja projektów mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

EKOINNOWACJE są rozumiane jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • wydatki związane z przygotowaniem projektu (dokumentacja techniczna),

 • wydatki związane z energetyką odnawialną (do 10% wartości projektu),

 • nadzór budowlany i inwestorski,

 • materiały i roboty budowlane,

 • wydatki na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10-15% wartości projektu),

 • koszty nabycia środków trwałych: maszyn i urządzeń, sprzętu produkcyjnego,

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna),

 • koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (związanych z wdrożeniem ekoinnowacji lub wspierających wdrożenie zielonej rachunkowości w firmie),

 • środki transportu - wyłącznie samochody specjalne (gr. 743) oraz pozostały tabor bezszynowy (gr. 76) oraz wyłącznie dla firm, które nie prowadzą działalności w sektorze transportu,

 • usługi doradczo-szkoleniowe (do 10% wartości projektu).

Wartość dofinansowania:

Wartość projektu: od 100 tys. do 5 mln zł.

Dofinansowanie: 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa, 60% - średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki w ramach pomocy de minimis - 50%

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.