• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium notebook 1071774 1280
Dotacje na oprogramowanie dla firm
2016-02-23

W nowym rozdaniu funduszy działania związane z informatyzacją przedsiębiorstw zostały przeniesione ze szczebla ogólnokrajowego na poszczególne programy regionalne (RPO). Jakie województwa przewidziały dotację na zakup oprogramowania? Które wymagają innowacji, a które udzielają tylko pożyczek?

Dotację stricte na wdrożenie rozwiązań TIK przewidziały województwa: opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie oraz pomorskie. W innych regionach również jednak można ubiegać się o dofinansowanie na zakup oprogramowania - jako element projektu, pod warunkiem, że służyć ono będzie otwieraniu nowych kanałów sprzedaży za granicą czy wprowadzaniu innowacji.

Pełne zestawienie programów przedstawiamy poniżej.

 

Województwo Działanie Opis Termin
Dolnośląskie 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych Dotacja na projekty z zakresu internacjonalizacji. Elementem projektu może być otwarcie elektronicznego kanału sprzedaży listopad 2016
Kujawsko-pomorskie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na
nowe modele biznesowe 
Pożyczka na wdrożenie technologii informacyjnokomunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności
działania przedsiębiorstwa
 
Lubelskie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Dotacja lub pożyczka na rozwój produktów i usług opartych na technologiach informatycznych (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem,
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
czerwiec 2016
Lubuskie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie
dotacyjne
Dotacja na wprowadzenie nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług, w tym sprzedaż
internetowa (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT). Wsparcie dla projektów innowacyjnych
marzec 2016*
pod warunkiem przyjęcia Programu Rozwoju Innowacji 
Łódzkie II.3.1: Innowacje w MŚP Dotacja na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań (wymagana innowacja na poziomie regionalnym), w tym wdrożenie technologii inforomacyjno-komunikacyjnych III kwartał
Małopolskie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Pożyczka na zastosowanie rozwiązań informatycznych w działalności biznesowej lub dotacja na wdrożenie wyników prac B+R III kwartał
Mazowieckie 3.3 Innowacje w MŚP Pożyczka na zastosowanie rozwiązań informatycznych w działalności biznesowej lub dotacja na wdrożenie wyników prac B+R III kwartał
Opolskie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Dotacja na wdrożenie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie III kwartał 2016 r.
Podkarpackie 1.4 Wsparcie MŚP  Dotacja na wdrożenie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie (systemy B2B, B2C, C2C), przez przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż 24 miesiące Brak naboru w 2016 r.
Podlaskie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - TIK Pożyczka na zastosowanie rozwiązań informatycznych w działalności biznesowej Brak naboru w 2016 r.
Pomorskie 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne  Dotacja na projekty innowacyjne, w tym mające na celu poprawę efektywności i wprowadzenie zmian organizacyjnych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno –
komunikacyjnych
IV kwartał 2016
 -  I kwartał 2017
Śląskie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej  Dotacja na wdrożenie systemów klasy B2B, B2C, B2E, C2C lipiec - sierpień 2016 
Świętokrzyskie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP  Dotacja na wdrożenie usług elektronicznych I kwartał 2016
Warmińsko-Mazurskie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP Dotacja na projekty polegające na wdrożenu technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem. lipiec 2016
Wielkopolskie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Dotacja na projekty innowacyjne - konieczna opinia o innowacyjności. Brak naboru w 2016 r.
Zachodniopomorskie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez
instrumenty finansowe
Pożyczka na wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej
przedsiębiorstw, jak również stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C)

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.