• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium dotacje w woj  l  kim
Zmiany w dotacjach w województwie śląskim
2018-09-03

Województwo śląskie wprowadza dotacyjne zmiany. W zaktualizowanych dokumentach programowych pojawiły się nowe możliwości pozyskania wsparcia, w tym - dofinansowanie internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że już wkrótce firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie do wyjazdu na targi zagraniczne. Firmy będą mogły ponadto skorzystać z usług proinnowacyjnych. Bardzo ciekawą zmianą jest również wprowadzenie do programu badawczo-rozwojowego 1.2. komponentu wdrożeniowego. Oznacza to, że w ramach jednego projektu będzie można opracować nowe rozwiązanie oraz sfinansować inwestycję niezbędną do jego wprowadzenia na rynek. Pierwszy konkurs w ramach zmienionego działania RPO 1.2. już został ogłoszony. Poniżej szczegóły - zapraszamy do współpracy!

 

Termin konkursu:

Runda I: od 28.09.2018 do 14.11.2018,

Runda II: od 14.11.2018 do 15.01.2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R) wraz z komponentem inwestycyjnym

Cele projektu:

  1. Stworzenie zaplecza B+R – czyli wsparcie na zakup aparatury specjalistycznej, służącej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie 
  2. Wsparcie prac związanych z opracowaniem nowych lub udoskonalonych rozwiązań w przedsiębiorstwach (dodatkowo firmy sektora MŚP realizujące projekt samodzielnie mogą pozyskać środki na inwestycję związaną z wprowadzeniem nowego rozwiązania na rynek).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże) w ewentualnych konsorcjach  z jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować?

W przypadku tworzenia zaplecza B+R: koszt zakupu aparatury badawczej, wartości niematerialnych i prawnych - w tym oprogramowania, zakup nieruchomości oraz robót budowlanych - jako element projektu;

W przypadku wsparcia prac B+R: koszty wynagrodzeń pracowników badawczych i technicznych, koszty aparatury badawczej i sprzętu, koszty usług badawczych (w formie podwykonawstwa), koszty materiałów, koszty uzyskania praw ochronnych. Komponent wdrożeniowy obejmuje zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnej wartości dofinansowania przekraczającej 100.000 zł.

Górny pułap wartości projektu to 10 mln złotych.

Komponent wdrożeniowy: wartość wydatków inwestycyjnych muszą stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Poziom dofinansowania:

  1. na wydatki związane z zakupem infrastruktury badawczej: duże firmy 25%, średnie 35%, mikro oraz małe - 45%
  2. na wydatki związane z prowadzeniem prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej
Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

     3. na wydatki inwestycyjne w ramach komponentu inwestycyjnego: średnie firmy 35%, mikro oraz małe - 45%

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.