• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium silesia pod b  kitnym niebem
Silesia pod błękitnym niebem
2018-10-25

18 października w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego podpisane zostało porozumienie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” pomiędzy Województwem Śląskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wspólny program ma na celu poprawę jakości powietrza i minimalizowanie skutków jego zanieczyszczeń dla zdrowia. Poziom zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim przez wiele dni w roku przekracza dopuszczalne normy. Produkuje się tu ponad 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz prawie połowę zanieczyszczeń gazowych. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest więc jednym z priorytetów Województwa Śląskiego. Przyjęty obszar tematyczny jest mocno rozbudowany i obejmie takie dziedziny jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport, medycyna.

Pierwszy konkurs w ramach wspólnego przedsięwzięcia został już ogłoszony:

RPO 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Obszar tematyczny Silesia pod błękitnym niebem:

Termin konkursu: od 29.11.2018 do 28.02.2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R) wraz z komponentem inwestycyjnym

Rodzaje projektów:

  1. Kontynuacja badań przemysłowych, dla których został złożony wniosek w ramach NCBR. Wówczas niniejszy projekt obejmuje prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe oraz komponent wdrożeniowy;
  2. Wyłącznie realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego (w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie złożony w ŚCP nie stanowi kontynuacji projektu rozpoczętego w ramach wniosku złożonego w NCBR).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże) w ewentualnych konsorcjach  z jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować?

Koszty wynagrodzeń pracowników badawczych i technicznych, koszty aparatury badawczej i sprzętu, koszty usług badawczych (w formie podwykonawstwa), koszty materiałów, koszty uzyskania praw ochronnych. Komponent wdrożeniowy obejmuje zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnej wartości dofinansowania przekraczającej 100.000 zł.

Górny pułap wartości projektu to 10 mln złotych.

Komponent wdrożeniowy: wartość wydatków inwestycyjnych muszą stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Poziom dofinansowania:

  1. na wydatki związane z prowadzeniem prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej
Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

     3. na wydatki inwestycyjne w ramach komponentu inwestycyjnego: średnie firmy 35%, mikro oraz małe - 45%

 

 

Zakres tematyczny działania

 

I Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki

 

1.1 Technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii

1.1.1 Technologie i rozwiązania do pozyskiwania i magazynowania energii z OZE

1.1.2 Systemy do monitorowania i zarządzania energią z OZE

1.1.3 Technologie w zakresie biopaliw

1.2 Technologie w dziedzinie energetyki konwencjonalnej

1.2.1 Wysokosprawne technologie energetyczne ograniczające emisję gazów cieplarnianych, kopalnianych i pozostałych zanieczyszczeń do środowiska

1.2.2 Energetyka prosumencka

1.2.3 Technologie inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych

1.2.4 Technologie magazynowania energii

1.3 Technologie wykorzystujące odzysk energii z odpadów

1.3.1 Technologie energetycznego wykorzystania odpadów

1.4 Technologie dla zrównoważonego transportu

1.4.1 Technologie wytwarzania i magazynowania paliw alternatywnych do zasilania pojazdów

1.4.2 Technologie budowy środków transportu wykorzystujących alternatywne paliwa

1.4.3 Systemy inteligentnego zarządzania transportem

1.5 Technologie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego

1.5.1 Technologie materiałów energooszczędnych w budownictwie i cieple systemowym

1.5.2 Systemy zarządzania w budownictwie inteligentnym i energooszczędnym

 

II Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza

 

2.1 Technologie monitorowania i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza

2.1.1 Technologie monitoringu

2.1.2 Technologie nowoczesnych modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza

2.1.3 Systemy alarmowania o sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia

2.2 Technologie inżynierii medycznej w zakresie diagnostyki i zapobiegania skutkom zanieczyszczenia powietrza

2.2.1 Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych zanieczyszczeniem powietrza i negatywnymi skutkami środowiskowymi w województwie śląskim

2.2.2 Technologie prognozowania stanu zdrowia oraz programowania leczenia

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.