• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium poir dotacja na inwestycje
POIR 3.2.1, POIR 3.2.2: Dotacja na większe inwestycje - czas do maja!
2019-01-04

Pierwsze półrocze 2019 roku to czas, w którym przedsiębiorstwa sektora MŚP mają szansę na zdobycie większych środków na inwestycje w innowacje. Do 26 kwietnia trwa ogłoszony jeszcze w 2018 roku program POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje, a od 25 marca do 8 maja będzie można składać wnioski o dotację w ramach działania POIR 3.2.1. Badania na rynek.

 

Poniżej porównanie obu programów:

 

POIR 3.2.1 Badania na rynek

Termin konkursu:

 • 25 marca - 8 maja 2019
 • październik 2019

Termin konkursu:

od 8 października 2018 do 26 kwietnia 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

 W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na wprowadzenie na rynek - a więc przede wszystkim uruchomienie produkcji - nowych rozwiązań (produktów lub usług), poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych samodzielnie przez firmę wnioskującą o dofinansowanie lub przez inny podmiot na jej zlecenie.

Cele projektu:

Kredyt na innowacje to działanie, w którym firmy sektora MŚP mogą pozyskać dofinansowanie do inwestycji związanej z wdrożeniem nowej technologii.

Jako technologię rozumiemy w tym przypadku:

 • prawa własności przemysłowej (patenty, wzór użytkowy)
 • wyniki prac B+R
 • nieopatentowana wiedza techniczna - stanowiąca aktywa przedsiębiorcy, opisana i utrwalona w spójnej formie

Oznacza to, że nie możemy aplikować o kredyt na innowacje, jeśli chcemy zakupić innowacyjną maszynę. Musimy być właścicielem technologii - ale zakup tej innowacyjnej technologii również możemy sfinansować w ramach projektu.

Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy dołączyć warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego, wystawioną przez bank współpracujący z BGK w zakresie programu POIR 3.2.2. Dofinansowanie ma postać premii technologicznej, czyli umorzenia części kredytu technologicznego (do 6 mln zł).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa:

a. mikro i małe, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 600 tys. złotych.

b. średnie, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu oraz roboty budowlane (do 10% wartości projektu),
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu (do 10% wartości projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)
 • usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu - 5 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.