• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium dotacja na badania i rozw j
Dotacja na badania i rozwój
2019-01-04

Programy badawczo-rozwojowe, skierowane na wsparcie prac związanych z opracowaniem nowego produktu bądź też z inwestycją w nowe laboratorium badawcze, realizowane są na szczeblu poszczególnych programów regionalnych (np. śląski program RPO 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach , czy wielkopolski RPO 1.2 Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski ), ale największymi programami w tym zakresie są działania ogólnopolskie, realizowane przez NCBR lub Ministerstwo Rozwoju.

W pierwszym półroczu 2019 roku przedsiębiorstwa mają w tym zakresie do dyspozycji zarówno dotację na wsparcie prac B+R (POIR 1.1.1.) jak i na inwestycję w infrastrukturę badawczą (POIR 2.1.). Szczegóły obu programów poniżej:

 

Termin konkursu:

 • 1 kwietnia - 1 lipca 2019,
 • 16 września - 16 grudnia 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli działań przedsiębiorstw mających na celu opracowanie nowych i znacząco udoskonalonych produktów i usług.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym) - do 60% budżetu,
 • koszty budowy prototypu
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • Koszty przedwdrożeniowe (w szczególności  może  to  być  opracowanie  dokumentacji  wdrożeniowej,  usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu:

 • Konkurs dla MŚP: 1 mln zł
 • Konkurs dla dużych przedsiębiorców: 5 mln zł
 • Projekty realizowane przez konsorcjum: 10 mln zł
 • Finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji: minimalna wartość projektu - 300.000 zł, maksymalna - 1.500.000 zł.

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych: maks. 80% zgodnie z tabelą poniżej.

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych: do 90% (pomoc de minimis)

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

Termin konkursu: 11 marca - 30 czerwca 2019

Typ projektu: infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

Cele projektu:

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową, służącą przedsiębiorstwom do realizowania prac B+R związanych z opracowaniem nowych lub udoskonalonych produktów, zgodnie z zaplanowaną agendą badawczą.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu (do 10% wartości projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł

Poziom wsparcia - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.