• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium poir 3.2.1. badania na rynek
POIR 3.2.1. Badania na rynek - w nowej odsłonie
2019-02-21

Program POIR 3.2.1 Badania na rynek przez długi czas nie był osiągalny dla wielu firm, ponieważ z początku skierowany był wyłącznie do firm, które samodzielnie zrealizowały lub zleciły zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych. Obecnie od kilku konkursów możliwy jest również udział firm, które zakupiły gotowe wyniki prac B+R.

Kolejną barierą była wysoka wymagana wartość projektu - powyżej 5 mln zł, co biorąc pod uwagę ograniczenia dotyczące kosztów budowy i zukupu hali produkcyjnej, dla wielu firm stanowiło barierę nie do przeskoczenia. Tym razem jedna, w świeżo ogłoszonym konkursie, minimalna wartość projektu również uległa zmianie - obecnie jest to jedynie 1 mln zł, tak więc działanie POIR 3.2.1 Badania na rynek stało się zdecydowanie łatwiej dostępne dla wielu firm sektora MŚP. Szczegóły poniżej:

 

Termin konkursu:

  • 25 marca - 8 maja 2019
  • październik 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na wprowadzenie na rynek - a więc przede wszystkim uruchomienie produkcji - nowych rozwiązań (produktów lub usług), poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych samodzielnie przez firmę wnioskującą o dofinansowanie, zrealizowanych przez inny podmiot na jej zlecenie, lub zakupionych.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa:

a. mikro i małe, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 600 tys. złotych.

b. średnie, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Co można sfinansować?

  • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu oraz roboty budowlane (łącznie do 20% wartości projektu),
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
  • prace rozwojowe (w tym wynagrodzenia, koszty badań realizowanych na zlecenie przez inne podmioty, materiały)
  • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu - 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.