• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium dotacje unijne 2021
Lista środków unijnych dostępnych w 2021 roku
2021-01-19

Wchodzimy właśnie w nową perspektywę funduszy unijnych - 2021-2027. Oznacza to, że przed nami nowe programy operacyjne. Niestety, na ten moment nie są znane precyzyjne informacje odnośnie nowych programów dotacyjnych, a to oznacza, że na nowe środki będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Na szczęście, zostały niewykorzystane fundusze perspektywy 2014-2020 i te zostały rozplanowane do rozdania w ramach konkursów przedstawionych w dotychczasowych harmonogramach na 2021 rok.

Jakie środki zatem czekają na przedsiębiorców w 2021 r.?

Firmy planujące realizację prac badawczo-rozwojowych mogą sięgnąć po fundusze w ramach naboru POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka (od 22 marca 2021 do 4 maja 2021 r.) oraz w ramach funduszy regionalnych (województwo śląskie i łódzkie). Środki na projekty inwestycyjne zostały przewidziane w ramach ogólnopolskiego programu POIR 3.2.1 Badania na rynek (termin tylko do 17 lutego) oraz znowu w ramach regionów (woj. śląskie, łódzkie, lubuskie).

Możliwe będzie sfinansowanie projektów związanych z nowym projektem wzorniczym: przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej mogą składać wnioski do 31 sierpnia w ramach działania Wzór na konkurencję (tylko II etap, a więc dla firm, które opracowały strategię wzorniczą w ramach I etapu), a przedsiębiorstwa z pozostałych części kraju - w ramach , dedykowanego rozwiązaniom na rzecz dostępności (termin składania wniosków do 28 lipca).

Z kolei wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa, które chcą spróbować swoich sił w konkursach na szczeblu europejskim, mogą pozyskać dofinansowanie na opracowanie dokumentacji w ramach działania Granty na Eurogranty (nabór otwarty do 27 stycznia 2022).

 

Harmonogramy dotacyjne na ten moment przedstawiają się następująco:

POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
POIR 1.1.1. Szybka Ścieżka   22 marzec - 4 maj    
POIR 2.3.5. Design dla przedsiębiorców do 28 lipca  
POIR 2.3.6. Granty na Eurogranty   od 1 kwietnia do 27 stycznia 2022
POIR 3.2.1. Badania na rynek 13 styczeń - 17 luty      
POIR 3.3.3. Go to Brand (Expo Dubaj 2020) 26 luty - 29 marzec      

 

POPW - Program Operacyjny Polska Wschodnia Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Wsparcie w ramach poddziałania 1.1.2 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa typu startup, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej
do 30 grudnia 
1.2  Internacjonalizacja MŚP   7 kwiecień - 27 maj    
1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP do: 15 stycznia      
1.4 Wzór na konkurencję (II etap)
Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).
do: 31 sierpnia  

 

RPO Śląskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
RPO 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
  rozpoczęcie: kwiecień    
RPO 3.2. - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
  rozpoczęcie: kwiecień    

 

RPO Łódzkie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
RPO I.2.1 - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw rozpoczęcie: luty       
RPO I.2.2 - Projekty B+R przedsiębiorstw rozpoczęcie: luty       
RPO II.3.1 - Innowacje w MŚP rozpoczęcie: luty       

 

RPO Lubuskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3 Termin (Q4)
1.4.1. Umiędzynarodowienie sektora MŚP 15-31.03.2021      
1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wdrożenie wyników prac B+R 13-19.05.2021      

 

RPO Podlaskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - instrumenty finansowe wsparcie zwrotne przyznawane w trybie ciągłym

 

RPO Dolnośląskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
1.5.2. A [ZIT AW] Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP     od lipca  

 

RPO Małopolskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
1.2.3 Bony na innowacje
C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
  kwiecień    

 

RPO Świętokrzyskie Termin (Q1) Termin (Q2) Termin (Q3) Termin (Q4)
1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości   II kwartał 2021    

 

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.