• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium glowing 2245832 1280
Przełomowe zmiany w konkursach NCBR
2017-04-28

Dotacje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w najbliższych rozdaniach będą zdecydowanie bliższe przedsiębiorstwom MŚP niż dotychczas. To bardzo dobry kierunek zmian, zwłaszcza biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki – przykładowo,  w trzecim konkursie Programu POIR 1.1.1 „Szybka Ścieżka” 2016 roku, trwającym od 1 września 2016 do 1 stycznia 2017, spośród 391 złożonych wniosków dotację pozyskało 67 projektów, wykorzystując zaledwie 45% przewidzianej alokacji na ten konkurs.

 

Modyfikacje w programie POIR 1.1.1. „Szybka Ścieżka”

Uruchomione zostaną dwa nowe konkursy, charakteryzujące się znacznym uproszczeniem procedury oceny wniosków:

  • Zliberalizowano podejście do oceny niektórych kryteriów oraz ograniczono zestaw wymogów, które wnioskodawca musi obligatoryjnie spełnić w ramach kryteriów dostępu,
  • Wprowadzono procedurę Seal of Excellence – tzn. Projekty, które otrzymały Seal of Excellence w ramach konkursów SME Instrument faza II (Horyzont 2020) nie będą podlegały ocenie w ramach większości kryteriów merytorycznych,
  • Wprowadzono procedurę finansowania małych projektów o krótkim okresie realizacji, z wymaganą skalą innowacji na poziomie przedsiębiorstwa.

Terminy naborów:

  1. Finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017
  2. Konkurs dla MŚP posiadających Seal of Excellence: od 19 czerwca do 29 grudnia 2017
  3. Standardowy konkurs MŚP oraz dla dużych przedsiębiorców: od września do grudnia 2017.

Modyfikacje w programie POIR 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”

Nowy konkurs programu ogłoszony zostanie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem oraz odtąd odbywać się będzie etapami (tak jak dotychczas w przypadku „Szybkiej Ścieżki”).

Najważniejszą zmianą w tym programie będzie jednak rezygnacja z kryterium dostępowego w ocenie merytorycznej dotyczącego wymaganej innowacji przełomowej, które stanowiło barierę dla wielu obiecujących projektów.

Dla przypomnienia, działanie POIR 4.1.4 to działanie badawczo-rozwojowe, zbliżone do POIR 1.1.1., różniące się przede wszystkim tym, iż wnioskodawcą może być  konsorcjum naukowe, składające się z minimum jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa (maks. 5  podmiotów).

Terminy naborów: od 18 września do 18 grudnia 2017

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój pomysł ma szanse pozyskać dofinansowanie w ramach tego lub innych programów, skontaktuj się z naszym ekspertem.

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.