• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AUDYT

 

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego audytu w zakresie:

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU UNIJNEGO

Nasza oferta to kompleksowa usługa audytu zewnętrznego, przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty, w tym m.in.:

- weryfikacja kwalifikowalności, prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,

- sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub zasady konkurencyjności,

- sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie oraz potwierdzających poniesione koszty,

- weryfikacja stosowania wyodrębnionej księgowości na potrzeby projektu,

- sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych,

- analiza poprawności dokumentowania poniesionych kosztów,

- oraz inne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowości przebiegu projektu. 

Korzyści płynące ze zlecenia audytu projektu

  • Dostarczenie rozsądnego zapewnienia o prawidłowości realizacji projektu, w szczególności w wykazaniu wydatków kwalifikowalnych,
  • Potwierdzenie wiarygodności danych przekazanych we wnioskach o płatność,
  • Zweryfikowanie podczas audytu sposobu realizacji inwestycji może ograniczyć ewentualne konsekwencje, w postaci nałożenia korekty finansowej lub uznania wydatków za niekwalifikowalne.

 

Każdy projekt badawczo-rozwojowy, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki.

 

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania audytu projektu, zgodnie z warunkami określonymi w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ciągu naszej działalności pozyskaliśmy doświadczenie w audytowaniu projektów, w tym również badawczo-rozwojowych.

Ponadto, wieloletnie doświadczenie w branży dotacji unijnych gwarantuje najwyższą skuteczność i profesjonalność naszych usług.

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.