O nas

Firma INTERLOGIC działa w branży doradczej od grudnia 2002 roku (wcześniej jako AK Consulting Aleksander Karkos, obecnie: Interlogic Sp. z o.o.). Od samego początku działalności zajmujemy się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dotacji dla dużych firm. Poruszamy się znakomicie w obszarze szeroko rozumianych projektów inwestycyjnych (zakupy sprzętu, wyposażenia, linii technologicznych, infrastruktury, budowy obiektów, prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia nowych technologii, wdrożenia systemów informatycznych, promocji polskich produktów i firm na rynkach zagranicznych).
 

Naszą misją jest kompleksowa obsługa firm w zakresie dotacji unijnej, od pomysłu inwestycyjnego powiązanego z opracowaniem wniosku o dotację, który uzyskuje dofinansowanie, poprzez przygotowanie firmy do podpisania umowy dotacji, poprzez prowadzenie firmy przez proces inwestycyjny i wszystkie rozliczenia okresowe, cząstkowe, sprawozdawczość, aż do zakończenia inwestycji i rozliczenia końcowego oraz kontroli projektu ze strony instytucji publicznych.

W ciągu naszej działalności zrealizowaliśmy blisko 700 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 670 mln zł, z czego wartość pozyskanego dofinansowania przekroczyła 325 mln zł. 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

Bezpłatną analizę szans na uzyskanie dofinansowania;
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
Sprawzdawczość oraz rozliczenie projektu;
Przygotowanie i udział w kontroli końcowej projektu.
Nasza dotychczasowa baza klientów obejmuje 390 przedsiębiorstw, z którymi współpracowaliśmy w ramach zakończonych i aktualnie prowadzonych projektów. Aby zobaczyć, dla kogo realizowaliśmy projekty, przejdź do zakładki NASI KLIENCI
 

NASZ ZESPÓŁ

Aleksander Karkos

Funduszami unijnymi zajmuje się od 2002 roku – wcześniej w ramach działalności AK Consulting Aleksander Karkos, obecnie jako właściciel oraz prezes firmy doradczej Interlogic Sp. z o.o.

Joanna Krajewska

W branży dotacyjnej od 2011 roku. Zajmuje się wyszukiwaniem dostępnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw i nie tylko. Odpowiedzialna za przeprowadzenie klienta przez proces wstępnej oceny możliwości pozyskania dofinansowania.

Justyna Welc

W branży dotacyjnej od 2011 roku. Początkowo specjalista w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim. Obecnie koordynuje realizacje projektów po otrzymaniu dofinansowania, prowadząc ich kompleksowe rozliczenie.

Aleksandra Kędzior

Od 2011 roku w branży konsultingowej, poza zdobyciem cennego doświadczenia w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientem, rozliczyła i zakończyła z oceną pozytywną ponad 150 projektów inwestycyjnych, eksportowych oraz badawczo-rozwojowych. Aktualnie koordynuje rozliczanie projektu z zakresu wdrażania innowacji o wartości ponad 160 mln PLN. Od ponad 10 lat zarządza podległym personelem – od procesu rekrutacji do bieżącego monitorowania realizacji celów firmy. Koordynuje prace zespołu.

Łukasz Olejnik

Specjalista działu Projektów. Zajmuje się opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej pod kątem merytorycznym i formalnym. Sporządza wnioski o dofinansowanie oraz studia wykonalności i biznesplany. W unijnej perspektywie budżetowej 2007-2013 oraz 2014-2020 z sukcesem opracował około 30 wniosków o dofinansowanie głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój.

Marta Mariańska

Specjalista działu rozliczeń i analiz finansowych. Odpowiedzialna za opracowanie finansowej strony dokumentacji aplikacyjnej. Sporządza analizy finansowe, biznesplany czy studia wykonalności. Koordynuje również realizacje projektów po otrzymaniu dofinansowania (tj. rozliczanie projektów). Osoba kreatywna i skrupulatna. Szybko nabywa nowe umiejętności i potrafi z powodzeniem wykorzystywać je w swojej pracy.
Wśród pozytywnie ocenionych analiz finansowych wykonanych w 2023 roku znalazła się m.in. analiza dla podmiotu z branży piekarniczej w ramach Kredytu technologicznego (wartość projektu: ponad 120 mln zł netto; przyznane dofinansowanie: ponad 70 mln zł).

Mateusz Krupa-Pacharzyna

Specjalista działu projektów jest odpowiedzialny za opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej, wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności i biznesplanów. Przygotowuje projekty unijne, dbając o ich merytoryczną i formalną poprawność, analizując wymagania i współpracując z zespołem oraz partnerami zewnętrznymi.

Urszula Maruszewska

Specjalista działu projektów i marketingu dba o koordynację i realizację działań marketingowych, zarządza reklamą, tworzy treści promocyjne oraz zajmuje się public relations.