Pozyskiwanie dotacji

Pragniemy zaoferować Państwu obsługę na najwyższym poziomie, szytą na miarę Państwa potrzeb. Wierzymy, że współpraca z naszą firmą przyniesie Państwu realne korzyści, wśród których możemy wymienić między innymi następujące aspekty naszych usług:

SZUKAMY DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ

Znając profil Państwa firmy jesteśmy w stanie znaleźć potencjalnie interesujące dla Was obszary dotacyjne, w tym równieżprogramy niszowe. O pojawiających się możliwościach będziemy informować w zależności od Państwa preferencjitelefonicznie lub mailowo. Dzięki temu Wasza firma nie angażując własnych zasobów nie przegapi pojawiających się szans na pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.

PRZYGOTOWUJEMY PROJEKT

Jasne, że wkład merytoryczny dotyczący Waszej technologii i dane finansowe pochodzą od Państwa. Ale to my spinamy je w całość, szukamy najbardziej dopasowanych rozwiązań,sprawdzamy pod kątem zgodności z wytycznymi projektu, podpowiadamy możliwości zwiększające uzyskaną punktację. Bazując na informacjach uzyskanych od Państwa, przygotowujemy wniosek, biznesplan oraz studium wykonalności, zgodnie z wymaganiami konkursu. Ma to na celu zminimalizowanie zakresu pracy nad projektem po Państwa stronie. Oczywiście otrzymujecie Państwo od nas gotową wersję projektu odpowiednio wcześniej, aby móc zapoznać się z nim przed jego złożeniem. A wszystko to z uwzględnieniem nie tylko jakości wniosku, który ma pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim projektu, który ma zostać poprawnie zrealizowany i rozliczony.

PROWADZIMY ROZLICZENIE PROJEKTU

Przed złożeniem do instytucji weryfikujemy wszystkie dokumenty pod kątem ich prawidłowości i zgodności z zapisami umowy dotacji. Pomagamy w przygotowaniu poprawnych opisów faktur, umów, protokołów i raportów. Jeżeli jest to konieczne, za Państwa pośrednictwem kontaktujemy się z dostawcami, aby wyjaśnić kwestie związane z przebiegiem projektu.Przygotowujemy wnioski o zaliczkę, wnioski o płatność oraz końcowe; tworzymy aneksy do umów i prowadzimy korespondencję z instytucją w Państwa imieniu.

AUDYT PRZEDKONTROLNY I KONTROLA

Kontrola ze strony Instytucji rozliczających projekt może pojawić się w trakcie lub po realizacji projektu. Każdorazowo, my pojawiamy się wcześniej, aby przygotować Państwa firmę do planowanej kontroli. Analizujemy całą dokumentację, dzięki czemu macie Państwo możliwość uzupełnić ewentualne braki jeszcze przed kontrolą. Oczywiście podczas kontroli również jesteśmy obecni i razem z Państwem prezentujemy projekt.