Programy

OGÓLNOKRAJOWE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
Opis i harmonogram

Harmonogram konkursów w ramach FENG na 2023 rok:

Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

W ramach programów ogólnokrajowych wymogiem jest, aby projekt wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Wytyczne w zakresie KIS ulegają modyfikacjom. Najnowsza, trzecia wersja KISów, przedstawia 20 specjalizacji pogrupowanych w zasadnicze obszary:

 1. Zdrowe społeczeństwo,
 2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
 3. Zrównoważona energetyka,
 4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
 5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.
1.1. Scieżka SMART

Termin konkursu: 21 lutego – 12 kwietnia 2023 r.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

    30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw

    10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw

    6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych przedsiębiorstw

Zakres projektu:

Moduły obligatoryjne:

 • Moduł B+R

Lub

 • Wdrożenie innowacji (wdrożenie wyników prac B+R) – dotacja warunkowa (poziom zwrotu uzależniony od osiągniętych przychodów ze sprzedaży nowych produktów)

Moduły dodatkowe:

 • Infrastruktura B+R
 • Zazielenianie przedsiębiorstw
 • Cyfryzacja
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje (Szkolenia pracowników)

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Moduł B+R: (min 20% wartości całego projektu)
  • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego
  • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem – limit do 70% wartości modułu),
  • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R.
 • Wdrożenie innowacji:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych.
 • Infrastruktura B+R:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zazielenianie przedsiębiorstw:
  • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • Cyfryzacja:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych.
 • Internacjonalizacja: Limit wydatków kwalifikowalnych w module Internacjonalizacja wynosi 20% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego
  • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.
 • Kompetencje (Szkolenia pracowników): Limit wydatków kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego.
  • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
  • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

 

Wartość dofinansowania:

Poziom wsparcia:

 • na prace B+R:

Status  

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe (z premią)

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe

(z premią)

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego modułu, wydatki kwalifikowalne modułu B+R muszą wynosić minimum 20% wydatków kwalifikowalnych całego projektu.

 • na inwestycje:

Województwa (regiony)

Małe   

Średnie  

Duże 

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie; mazowieckie (podregion siedlecki)

70%

60%

50%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie;

region mazowiecki (podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski)

60%

50%

40%

region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz)

55%

45%

35%

pomorskie, śląskie

50%

40%

30%

dolnośląskie, wielkopolskie z wyłączeniem podregionu poznańskiego i miasta Poznań;

region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola)

45%

35%

25%

obszar miast Poznań i Wrocław, podregion poznański do 31.12.2024 r.

40%

30%

20%

obszar miast Poznań i Wrocław, podregion poznański od 01.01.2025 r.

35%

25%

15%

Warszawa oraz : powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew),

powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów),

powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna),

powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) ,

powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna),

powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek),

powiat piaseczyński (gminy: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno),

• powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice),

• powiat pruszkowski (cały).

0%

0%

0%

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ

Harmonogram naborów na 2023 rok:

 

REGIONALNE

DOLNOŚLĄSKIE

Opis i harmnoogram

KUJAWSKO-POMORSKIE

Opis i harmonogram

LUBELSKIE
Opis i harmonogram

Harmonogram naborów 2023:

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa lubelskiego:

 1. Żywność wysokiej jakości
 2. Zielona gospodarka
 3. Zdrowe społeczeństwo
 4. Cyfrowe społeczeństwo
 5. Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne

 

 

 

LUBUSKIE

Opis i harmonogram

ŁÓDZKIE

Opis i harmonogram

MAZOWIECKIE

Opis i harmonogram

MAŁOPOLSKIE

Opis i harmonogram

OPOLSKIE

Opis i harmonogram

PODKARPACKIE

Opis i harmonogram

PODLASKIE

Opis i harmonogram

POMORSKIE

Opis i harmonogram

ŚLĄSKIE
Opis i harmonogram

 

 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego:

 • energetyka,
 • medycyna,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • zielona gospodarka,
 • przemysły wschodzące.
10.3 Makroinwestycje w MŚP

FE Śląskie 10.3 Makroinwestycje w MŚP

Termin konkursu: Od 22 maja 2023 r. do 4 lipca 2023 r.

Zakres projektu:

Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do:

 • zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenia reużycia produktów,
 • recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
 • zmiany profilu działalności,
 • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zdobycia nowych rynków,
 • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

 

Co można sfinansować?

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie (do 7% kosztów bezpośrednich).

Wartość dofinansowania:

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Koszty inwestycyjne:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Koszty ryczałtu i szkoleń:

 • 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania na etapie aplikowania (złożenia wniosku o dofinansowanie) – co najmniej: 5 000 000,00 PLN.

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Opis i harmonogram

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Opis i harmonogram

WIELKOPOLSKIE

 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa wielkopolskiego:

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

Zakres specjalizacji:
1. Nowoczesne technologie produkcji:

1.1. Bio i nanotechnologia, biologia molekularna i chemia spożywcza;

1.2. Systemy klasy ICT klasy traceability w bezpieczeństwie produkcji żywności.

2. Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność:

2.1. Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej;

2.2. Bezpieczeństwo żywności;

2.3. Rośliny odporne na zmiany klimatu.

3. Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności:

3.1. Marketing wysokiej jakości żywności i surowców;

3.2. Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności;

3.3. Opakowania dla żywności i food design.

4. Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów:

4.1. Ekologiczne środki ochrony roślin;

4.2. Biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne;

4.3. Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych i upcykling;

4.4. Gospodarka paliwowoenergetyczna oparta na agrobiomasie.

5. Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

 

Wnętrza przyszłości

1. Technologie energooszczędne.
2. Produkcja wyrobów ogniotrwałych.

3. Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design.

4. Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz:

4.1. Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli;

4.2. Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów.

5. Nowe zastosowania technologii i materiałów.

6. Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.

7. Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji
.

 

Przemysł jutra

1. Wyspecjalizowane technologie, maszyny i ich komponenty.
2. Zrównoważona energetyka obejmująca:

2.1. Systemy zarządzania wytwarzaniem i zużyciem energii;
2.2. Konwergencja i konwersja energii;
2.3. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w tym wodoru;

2.4. Inteligentne sieci;

2.5. Technologie magazynowania energii.

3. Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne.

4. Inteligentne materiały, nanomateriały, polimery, technologie wytwarzania sensorów,
wirtualne i szybkie prototypowanie.

5. Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

 

Wyspecjalizowane procesy logistyczne

1. Specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego
(w tym elektronicznego):

1.1. Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym śledzenie, zarządzanie i konsolidacja
ładunków oraz elektronizacja łańcuchów dostaw).

1.2. Outsourcing logistyczny w oparciu o potencjał logistyczny regionu na rynku
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

2. Usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania
i konsolidacji jednostek ładunkowych):

2.1. Innowacyjne materiały dla transportu i logistyki (takie jak polimery i kompozyty do
zabudowy przestrzeni ładunkowej).

3. Inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych:

3.1. Narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji w procesach logistycznych.

3.2. Infrastruktura dla systemów transportu, bezpieczeństwo, systemy zarządzania.

3.3. Sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych.

3.4. Urządzenia i instrumenty akwizycji danych, systemy GIS, budowę baz danych, fuzja
i konsolidacja danych przestrzennych.

3.5. Innowacyjne zastosowania geoinformacji.

4. Transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej.

5. Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy
i systemy komunikacji publicznej.

6. Technologie lotnicze i kosmiczne oraz ich zastosowanie w obszarze geoinformacji.

7. Przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

 

Rozwój oparty na ICT

Zakres specjalizacji:
1. Aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia:

1.1. Zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe,
energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data,
systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City).

1.2. Aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym
aplikacje mobilne.

1.3. Nowe zastosowania, dedykowane produkty i usługi ICT dla innowacyjnych
społeczności.

1.4. eusługi.

2. Zaawansowane systemy dla biznesu:

2.1. Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT.

2.2. Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu.

3. Systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla
infrastruktury.

4. Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

 

Nowoczesne technologie medyczne

Zakres specjalizacji:
1. Medycyna spersonalizowana.

2. Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób
cywilizacyjnych, chorób rzadkich i pandemicznych.

3. Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT i Big
Data.

 

Nowe obszary specjalizacji podregionalnych:

Budownictwo w tym energooszczędne

Odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne w tym wodorowe

Turystyka

Przemysł lotniczy i technologie kosmiczne

Przemysł włókienniczoodzieżowy

ZACHODNIOPOMORSKIE

Opis i harmonogram