FESL.01.02 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Data naboru: grudzień 2024

Dla kogo: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego

W przypadku dużych przedsiębiorstw warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do krajowej gospodarki. Zatem głównym ich celem powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Poziom dofinansowania z UE: do 85%

Cel: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wyniki te można wdrożyć jako moduł w tymże projekcie lub jako odrębny typ projektu.

W ramach prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe, gdzie ich realizacja powinna prowadzić do wyniku, który da się skomercjalizować. Prace te mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa oraz przez partnerstwa przemysłowo-naukowe. Partnerami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju. Natomiast same projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego, ta sama zasada dotyczy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które muszą być zewidencjonowane oraz wykorzystywane na terenie tego województwa.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania wsparcia na cyfryzację procesów badawczych, podniesienia kompetencji pracowników jak i uzyskania ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Przy czym uzyskanie ochrony będzie możliwe wyłącznie w połączeni z realizacją prac badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!