DIG.IT. TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP

Data naboru: w trakcie ustalania

Dla kogo: MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.

Aby móc ubiegać się o pomoc przedsiębiorstwo musi zamknąć co najmniej 5 lat obrotowych.

Cel: pozyskanie grantu na transformację cyfrową, a także popularyzowanie cyfryzacji wśród przedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć środki?

W części obligatoryjnej:

  • nabycie i wdrożenie technologii cyfrowej,
  • zamówienie prac programistycznych, w których efektem końcowym będzie powstanie technologii cyfrowej i wdrożenie jej w przedsiębiorstwie.

W części alternatywnej:

  • koszty szkoleń dla pracowników w temacie korzystania z nabytej technologii cyfrowej,
  • niezbędne środki trwałe,
  • materiały itp.

Transformacja cyfrowa musi dotyczyć procesu produkcji lub usług produkcyjnych, procesów bezpośrednio je wspierających.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!