FUNDUSZE DO WALKI Z KORONAWIRUSEM

Pakiet antywirusowy

Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Antywirusowy – specustawę funduszową, której głównym celem jest ułatwienie prowadzenia i rozliczenia dotacji w ramach nowej rzeczywistości oraz skierowanie środków unijnych na walkę z koronawirusem.

Jakie są planowane zmiany?

  • możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii
  • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach
  • wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność
  • umożliwienie wprowadzania nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielania ulg w spłacie należności
  • praca zdalna komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów

1 thought on “FUNDUSZE DO WALKI Z KORONAWIRUSEM”

Comments are closed.