Program SMART – modułowe dotacje dla firm

Rusza pierwszy nabór w ramach nowej perspektywy unijnej

Po długiej przerwie doczekaliśmy się reaktywacji funduszy unijnych. Jako pierwszy ogłoszony został konkurs w ramach programu SMART – kompleksowego działania, w którym przedsiębiorcy mogą stworzyć projekt dopasowany do ich potrzeb, wybierając odpowiednie moduły programu. Co ciekawe, tym razem wnioski mogą składać również duże przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MŚP swoje wnioski będą kierować do PARP, a duże – do NCBR.

Druga różnica to zakres modułów obligatoryjnych – MŚP muszą zrealizować albo moduł B+R, albo wdrożenie B+R, zaś duże firmy mają obowiązek zrealizowania modułu B+R, pozostałe traktując jedynie jako uzupełnienie projektu.

źródło: dokumentacja konkursowa, parp.gov.pl

1.1. Ścieżka SMART

Termin konkursu: 21 lutego – 12 kwietnia 2023 r.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

    30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw

    10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw

    6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych przedsiębiorstw

Zakres projektu:

Moduły obligatoryjne:

 • Moduł B+R

Lub

 • Wdrożenie innowacji (wdrożenie wyników prac B+R) – dotacja warunkowa (poziom zwrotu uzależniony od osiągniętych przychodów ze sprzedaży nowych produktów)

Moduły dodatkowe:

 • Infrastruktura B+R
 • Zazielenianie przedsiębiorstw
 • Cyfryzacja
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje (Szkolenia pracowników)

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Moduł B+R: (min 20% wartości całego projektu)
  • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem – limit do 70% wartości modułu),
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R.
 • Zazielenianie przedsiębiorstw:
  • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • Cyfryzacja:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych.
 • Internacjonalizacja: Limit wydatków kwalifikowalnych w module Internacjonalizacja wynosi 20% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego
  • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.
 • Kompetencje (Szkolenia pracowników): Limit wydatków kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego.
  • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
  • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Wartość dofinansowania:

Poziom wsparcia:

 • na prace B+R:
Status  Badania przemysłoweBadania przemysłowe (z premią)Prace rozwojowePrace rozwojowe(z premią)
Mikro70%80%45%60%
Małe70%80%45%60%
Średnie60%75%35%50%
Duże50%65%25%40%

Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego modułu, wydatki kwalifikowalne modułu B+R muszą wynosić minimum 20% wydatków kwalifikowalnych całego projektu.

 • na inwestycje:
Województwa (regiony)Małe   Średnie  Duże 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie; mazowieckie (podregion siedlecki)70%60%50%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie;region mazowiecki (podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski)60%50%40%
region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz)55%45%35%
pomorskie, śląskie50%40%30%
dolnośląskie, wielkopolskie z wyłączeniem podregionu poznańskiego i miasta Poznań;region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola)45%35%25%
obszar miast Poznań i Wrocław, podregion poznański do 31.12.2024 r.40%30%20%
obszar miast Poznań i Wrocław, podregion poznański od 01.01.2025 r.35%25%15%
Warszawa oraz : powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew),powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów),powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna),powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) ,powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna),powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek),powiat piaseczyński (gminy: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno),
• powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice),
• powiat pruszkowski (cały).
0%0%0%

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu