Wsparcie MŚP na rzecz transformacji 10.03 (Makroinwestycje)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nowy konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych inwestycją na terenie regionów: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim.

Szczegółowa lista regionów

 • Podregiony na terenie, których mogą być realizowane projekty finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:

Podregion bielski

 • powiat bielski,
 • powiat cieszyński,
 • powiat żywiecki,
 • miasto Bielsko-Biała,

Podregion bytomski

 • powiat lubliniecki,
 • powiat tarnogórski,
 • miasto Bytom,
 • miasto Piekary Śląskie,

Podregion gliwicki

 • powiat gliwicki,
 • miasto Gliwice,
 • miasto Zabrze,

Podregion katowicki

 • miasto Chorzów,
 • miasto Katowice,
 • miasto Mysłowice,
 • miasto Ruda Śląska,
 • miasto Siemianowice Śląskie,
 • miasto Świętochłowice,

Podregion rybnicki

 • powiat raciborski,
 • powiat rybnicki,
 • powiat wodzisławski,
 • miasto Jastrzębie-Zdrój,
 • miasto Rybnik,
 • miasto Żory,

Podregion sosnowiecki

 • powiat będziński,
 • powiat zawierciański,
 • miasto Dąbrowa Górnicza,
 • miasto Jaworzno,
 • miasto Sosnowiec,

Podregion tyski

 • powiat mikołowski,
 • powiat pszczyński,
 • powiat bieruńsko-lędziński,
 • miasto Tychy.
 • Podregion na terenie, którego nie mogą być realizowane projekty finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:

Podregion częstochowski

 • powiat częstochowski,
 • powiat kłobucki,
 • powiat myszkowski,
 • miasto Częstochowa.

FE Śląskie 10.3 Makroinwestycje w MŚP

Termin konkursu: Od 22 maja 2023 r. do 4 lipca 2023 r.

Zakres projektu:

Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do:

 • zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenia reużycia produktów,
 • recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
 • zmiany profilu działalności,
 • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zdobycia nowych rynków,
 • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

 

Co można sfinansować?

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie (do 7% kosztów bezpośrednich).

Wartość dofinansowania:

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Koszty inwestycyjne:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Koszty ryczałtu i szkoleń:

 • 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania na etapie aplikowania (złożenia wniosku o dofinansowanie) – co najmniej: 5 000 000,00 PLN.

Zapraszamy do współpracy!