FESL 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R

Termin trwania konkursu: czerwiec – lipiec 2024

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach naboru przewiduje się  udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku).

Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.