FESL 1.5 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA CYFROWE W OCHRONIE ZDROWIA

Wysokość alokacji UE (EUR): 17 500 000,00
W działaniu realizowane będą projekty, polegające na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i/lub zbiorów danych zgromadzonych w placówkach medycznych w celu poprawy zdrowia mieszkańców poprzez – między innymi – usprawnienie procesów diagnostycznych, usprawnienie obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, czy też poprzez zarządzanie farmakoterapią pacjenta. W działaniu możliwa jest także digitalizacja danych w celu ich późniejszego wykorzystania w projekcie.


Opis działania:
W działaniu realizowane będą projekty, polegające na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i/lub zbiorów danych zgromadzonych w placówkach medycznych w celu poprawy zdrowia mieszkańców poprzez – między innymi – usprawnienie procesów diagnostycznych, usprawnienie obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, czy też poprzez zarządzanie farmakoterapią pacjenta. W działaniu możliwa jest także digitalizacja danych w celu ich późniejszego wykorzystania w projekcie. Przykładowe inwestycje, które można zrealizować w ramach działania 1.5:

  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania anomalii na obrazach medycznych np. przy rezonansie magnetycznym czy tomografii komputerowej,
  • rozwiązania oparte na AI, zapewniające trafniejszą diagnozę – dane zebrane w wywiadzie medycznym, analizowane przez inteligentne algorytmy,
  • aplikacje mobilne wykrywające symptomy choroby,
  • wykorzystanie uczenia maszynowego – skanowanie bazy leków i sugerowanie rozwiązań farmaceutycznych w danych jednostkach chorobowych.