FENG 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY

Ogłoszenie dotacji: 25.04.2024

Okres składania wniosków: 20.02.202425.07.2024

Na nabór przeznaczono 660 000 000 PLN.

Intensywność dofinansowania wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzajów wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR

Limity wydatków kwalifikowanych oraz intensywność dofinansowania 
w ramach określonych rodzajów pomocy publicznej

Regionalna pomoc inwestycyjna
Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Maksymalny poziom dofinansowania: 50% – niezależnie od miejsca realizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa w zakresie MŚP (podmioty inne niż MŚP mogą dofinansować usługi doradcze z pomocy de minimis)
Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln EUR
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
Maksymalna wartość dofinansowania: 15 mln EUR
Poziom dofinansowania (dodatkowe koszty inwestycji; wyodrębnione, referencyjne) wskazano poniżej w tabeli:  
Województwa (regiony)Małe i mikro przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa inne niż MŚP
województwo: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz region mazowiecki regionalny65%55%45%
województwa: dolnośląskie i wielkopolskie oraz następujące gminy należące do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, SobienieJeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.55%45%35%
Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat pruszkowski cały, powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice).50%40%30%
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
Maksymalna wartość dofinansowania: 15 mln EUR
Poziom dofinansowania (dodatkowe koszty inwestycji) wskazano poniżej w tabeli:
Województwa (regiony)Małe i mikro przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa inne niż MŚP
województwo: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz region mazowiecki regionalnyKoszty referencyjne
80%
Małe Instalacje
65%
Koszty referencyjne
70%
Małe Instalacje
55%
Koszty referencyjne
60%
Małe Instalacje
45%
województwa: dolnośląskie i wielkopolskie oraz następujące gminy należące do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, SobienieJeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.Koszty referencyjne
70%
Małe Instalacje
55%
Koszty referencyjne
60%
Małe Instalacje
45%
Koszty referencyjne
50%
Małe Instalacje
35%
Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat pruszkowski cały, powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice).Koszty referencyjne
65%
Małe Instalacje
50%
Koszty referencyjne
55%
Małe Instalacje
40%
Koszty referencyjne
45%
Małe Instalacje
30%
Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy
Maksymalna wartość dofinansowania: 15 mln EUR (na jednostkę wytwórczą)
Poziom dofinansowania (dodatkowe koszty inwestycji) wskazano poniżej w tabeli:
Województwa (regiony)Małe i mikro przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa inne niż MŚP
województwo: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz region mazowiecki regionalny80%70%60%
województwa: dolnośląskie i wielkopolskie oraz następujące gminy należące do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, SobienieJeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.70%60%50%
Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat pruszkowski cały, powiat warszawski zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice).65%55%45%
Pomoc de minimis
Maksymalny poziom dofinansowania: 50%

W konkursie będą mogły startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

Ogólne zasady

Z Kredytu ekologicznego będzie można sfinansować inwestycje polegające na:

• modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
• zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Rezultatem inwestycji musi być zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dofinansować będzie można zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej), zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup i instalacja OZE. W konkursie możliwe będzie również sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak w przypadku dobrze już znanego przedsiębiorcom Kredytu na innowacje technologiczne organizowanego w ramach POIR. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Intensywność premii będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa, max. poziom dofinansowania wyniesie 70%. Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną. Dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (brak wymogu wniesienia wkładu własnego).

Ścieżka aplikowania – jak sięgnąć po dotacje na projekty inwestycyjne?

 • złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej lub przyznanie promesy kredytu ekologicznego,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji),
 • zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • wypłata premii ekologicznej (dotacji) przez BGK.

Jakie koszty można finansować Kredytem ekologicznym?

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki kwalifikowane w ramach kredytu ekologicznego

Wsparcie będzie udzielane w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej takich jak:

 • regionalna pomoc inwestycyjna,
 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,
 • pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną,
 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy.
Regionalna pomoc inwestycyjna (zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027)
1.1 Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości)
W szczególności maszyny i urządzenia. Środki trwałe powinny być ściśle związane z realizacją projektu i kwalifikowane będą wyłącznie w takim zakresie, w jakim będą wykorzystywane do celów projektu. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP. Nowe aktywa oznaczają aktywa które zostały nabyte po cenie rynkowej przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz które nie były nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji.

1.2 . Nabycie robót i materiałów budowlanych
Kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych w zakresie związanym z realizacją projektu, tj. inwestycją ekologiczną. Koszty niekwalifikowane stanowią wydatki niezwiązane z inwestycją ekologiczną, w tym np. budowa budynków czy koszty związane z lokalami mieszkalnymi.

1.3 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
Kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, od osób trzecich na warunkach rynkowych. Przykładowo może to być zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu – inwestycji ekologicznej.
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Są to przykładowo np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane. Nie będą w tym wypadku finansowane wydatki inne związane przykładowo z wprowadzaniem produktów do sprzedaży (uzyskanie certyfikatów) itp. Niekwalifikowane są usługi ciągłe lub okresowe oraz takie, które związane są ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa w postaci rutynowych usług doradztwa podatkowego, regularnych usług prawniczych lub reklamy.
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują. Wydatki kwalifikowalne ustala się jako koszty dodatkowe referencyjne. Koszty inwestycji to koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych.
Dodatkowe koszty inwestycji – efektywność energetyczna (referencyjne)
Koszty inwestycji w podniesienie efektywności energetycznej określa się przez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania. Inwestycje podobne lub mniej przyjazne to takie, które są porównywalne pod względem technicznym o takich samych zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel). Koszty kwalifikowalne stanowi różnica między kosztami obydwu inwestycji, która jednocześnie stanowi koszt bezpośrednio związany z podniesieniem ochrony środowiska. Intensywność dofinansowania dotyczy wskazanej wyżej różnicy w kosztach.
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
Kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje.
Wydatki kwalifikowane ustala się na dwa sposoby: jako koszty dodatkowe referencyjne oraz koszty małych instalacji. Koszty inwestycji to koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych.

Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)
Koszty inwestycji w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania. Inwestycje podobne lub mniej przyjazne to takie, które są porównywalne pod względem technicznym o takich samych zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel). Koszty kwalifikowalne stanowi różnica między kosztami obydwu inwestycji, która jednocześnie stanowi koszt bezpośrednio związany z podniesieniem ochrony środowiska. Intensywność dofinansowania dotyczy wskazanej wyżej różnicy w kosztach.

Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje)
Koszty w tej kategorii mogą dotyczyć wyłącznie mikro instalacji.
Mikro instalacja to – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku uznaje się całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Wnioskodawca musi we wniosku wskazać, że wydatek dotyczy „małej instalacji”.
Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy
Kwalifikowalne są koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z budową, rozbudową lub odnowieniem jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Inwestycja musi stanowić integralną część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.
Koszty inwestycji to koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych.
Pomoc de minimis
W ramach tej pomocy dofinansować w konkursie można:
– wydatki, które nie wynikają z Dokumentu audytu, a są przeznaczone na cele związane z Europejskim Zielonym Ładem;
– usługi doradcze dla podmiotów innych niż MŚP;
– koszty przygotowania Dokumentu audytu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatek zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.