KPO A2.2.1 INWESTYCJE WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOZ – KONKURS DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Budżet dla naboru wynosi około 360 000 000 PLN.

Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.

Przykładowymi działaniami objętymi wsparciem są:

  • wykorzystanie surowców wtórnych,
  • inwestycje służące do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych,
  • inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z gospodarką obiegu zamkniętego,
  • pilotażowe badanie składu morfologicznego wybranych hałd odpadów poprzemysłowych i powydobywczych oraz wparcie w zakresie badania jakości surowców wtórnych.

Dofinansowanie może polegać na połączeniu różnych form wsparcia, w tym pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla określonych regionów oraz na projekty badawcze i rozwojowe.