FENG.01.01 ŚCIEŻKA SMART

Data naboru: 27.06 – 24.10.2024

Dla kogo: MŚP

Cel: Rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw, skierowany na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych, cyfryzację i transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także internacjonalizację działalności oraz podnoszenie kompetencji pracowników.

Projekt maksymalnie może składać się z 7 różnych modułów!

Wsparcie w ramach Ścieżki SMART może być przyznane na realizację projektów, które obejmują:

  • prowadzenie prac B+R, wdrażanie ich wyników,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • cyfrową lub zieloną transformację przedsiębiorstwa,
  • internacjonalizację działalności oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Moduły obowiązkowe:

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduły alternatywne:

  • budową lub rozbudowa infrastruktury B+R,
  • promocja produktów na rynkach zagranicznych,
  • ochrona własności przemysłowej,
  • podnoszenie kompetencji kadr,
  • zielona i cyfrowa transformacja przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!