FENG.03.01 KREDYT EKOLOGICZNY

Data naboru: 25.04-25.07 i 17.10 – 30.12.2024 Dla kogo: MŚP posiadające zdolność kredytową Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna, a więc dofinansowanie (maksymalny jego poziom, to 70%) stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację planowanej inwestycji. Cel: transformacja przedsiębiorstw zwiększająca ich efektywność energetyczną. Jakie wydatki mogą być

FENG.03.01 KREDYT EKOLOGICZNY Read More »