FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Data naboru: 27.06-12.09.2024 Wysokość alokacji ogółem: 50 000 000,00 EUR Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 100 % Dla kogo: przedsiębiorstwa Środki można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe jest wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Wdrożenie wyników prac B+R

FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji Read More »