prace_badawcze

FESL.01.02 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Data naboru: grudzień 2024 Dla kogo: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego W przypadku dużych przedsiębiorstw warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do krajowej gospodarki. Zatem głównym ich celem powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla

FESL.01.02 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Read More »

FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Data naboru: 27.06-12.09.2024 Wysokość alokacji ogółem: 50 000 000,00 EUR Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 100 % Dla kogo: przedsiębiorstwa Środki można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe jest wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Wdrożenie wyników prac B+R

FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji Read More »