dotacjeUE

FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Polska Wschodnia.

Data naboru: 01.08 – 26.09.2024 Dla kogo: MŚP Cel: Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące: Kwalifikowalność: Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie oraz wdrożenie mapy drogowej, w szczególności: Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane

FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Polska Wschodnia. Read More »

FESL.01.02 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Data naboru: grudzień 2024 Dla kogo: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego W przypadku dużych przedsiębiorstw warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do krajowej gospodarki. Zatem głównym ich celem powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla

FESL.01.02 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Read More »

DIG.IT. TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP

Data naboru: w trakcie ustalania Dla kogo: MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Aby móc ubiegać się o pomoc przedsiębiorstwo musi zamknąć co najmniej 5 lat obrotowych. Cel: pozyskanie grantu na transformację cyfrową, a także popularyzowanie cyfryzacji wśród przedsiębiorców. Na co można przeznaczyć środki? W części obligatoryjnej: W części alternatywnej: Transformacja

DIG.IT. TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP Read More »

FENG.01.01 ŚCIEŻKA SMART

Data naboru: 27.06 – 24.10.2024 Dla kogo: MŚP Cel: Rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw, skierowany na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych, cyfryzację i transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także internacjonalizację działalności oraz podnoszenie kompetencji pracowników. Projekt maksymalnie może składać się z 7 różnych modułów! Wsparcie w ramach Ścieżki SMART może

FENG.01.01 ŚCIEŻKA SMART Read More »

FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Data naboru: 27.06-12.09.2024 Wysokość alokacji ogółem: 50 000 000,00 EUR Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 100 % Dla kogo: przedsiębiorstwa Środki można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe jest wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Wdrożenie wyników prac B+R

FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji Read More »