Author name: Urszula Maruszewska

FESL 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R

Termin trwania konkursu: czerwiec – lipiec 2024 Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach naboru przewiduje się  udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się

FESL 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R Read More »

FESL 1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ŚLĄSK)

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R oraz rozbudowę infrastruktury B+R w śląskich firmach.Nabór wniosków uruchomiony zostanie prawdopodobnie w I kwartale 2024 r.Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

FESL 1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ŚLĄSK) Read More »

FESL 10.1 WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU ROZWOJU REGIONU POPRZEZ INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od stycznia do lutego 2024 r. Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.Minimalna wartość dotacji: 10 mln PLN. Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa,

FESL 10.1 WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU ROZWOJU REGIONU POPRZEZ INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW Read More »