Author name: Urszula Maruszewska

FEPW 1.3 OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI (I) – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100% (pomoc de minimis) Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu I: 82 781 zł Drugi nabór zaplanowano od 4 kwietnia 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. z budżetem 10 mln zł. Cel działania: Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Kto może pozyskać dotację? O wsparcie mogą się

FEPW 1.3 OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI (I) – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP Read More »

FEPW 1.2 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP

Planowany nabór: sierpień 2024 r. – wrzesień 2024 r. Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Wprowadzane rozwiązania technologiczne mają pozwolić zmniejszyć problem odpływu pracowników z Polski Wschodniej. Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres

FEPW 1.2 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP Read More »

FENG 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY

Ogłoszenie dotacji: 25.04.2024 Okres składania wniosków: 20.02.2024 – 25.07.2024 Na nabór przeznaczono 660 000 000 PLN. Intensywność dofinansowania wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzajów wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR Limity wydatków kwalifikowanych oraz intensywność dofinansowania w ramach określonych rodzajów pomocy publicznej Regionalna pomoc inwestycyjna Maksymalna

FENG 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY Read More »

FENG 2.25  PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP

Okres składania wniosków: 16.04.2024–21.05.2024 Budżet naboru: 100 000 000,00 zł Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie 50% Celem działania jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.

FENG 2.25  PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP Read More »

FENG 1.1 ŚCIEŻKA SMART

Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów. Projekty muszą obejmować moduł obowiązkowy — moduł B+R lub moduł Wdrożenie innowacji (dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest zawsze obligatoryjny), do których przedsiębiorcy mogą dowolnie

FENG 1.1 ŚCIEŻKA SMART Read More »

FESL FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI I OZE PREMIĄ (ŚLĄSKIE)

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 2 milionów złotych na finansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją i OZE z WFOŚiGW w Katowicach.Dla przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego. Na przedsięwzięcia proekologiczne w tym m.in.: Wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową oraz przedstawić zabezpieczenie spłaty pożyczki. Niskooprocentowana pożyczka z premią do 2 milionów złotych. Nabór prowadzony w trybie

FESL FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI I OZE PREMIĄ (ŚLĄSKIE) Read More »

FESL 10.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA RZECZ TRANSFORMACJI – B+R

Wysokość alokacji ogółem (EUR): 100 000 000,00 Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85 % Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie

FESL 10.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA RZECZ TRANSFORMACJI – B+R Read More »

FESL 2.5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I PRZEDSIĘBIORRSTW (IF) – WYBÓR INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 136 876 572,00 Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85 % Pożyczka z elementem dotacyjnym będzie oferowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Wsparcie dotacyjne musi pozostawać w bezpośrednim związku z instrumentem finansowym. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane będą poprzez modernizację energetyczną obiektu wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji

FESL 2.5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I PRZEDSIĘBIORRSTW (IF) – WYBÓR INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ Read More »

FESL 1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP

Nabór wniosków ruszy w marcu 2024 r. i skończy się w kwietniu 2024 r. Ile można zyskać?Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 15 000 000,00 euro (66 750 000,00 PLN)Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi500 000,00 PLN.Maksymalna wartość dofinansowania 6 000 000,000 PLN. Poziom dofinansowania:Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów

FESL 1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP Read More »

FESL 1.5 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA CYFROWE W OCHRONIE ZDROWIA

Wysokość alokacji UE (EUR): 17 500 000,00W działaniu realizowane będą projekty, polegające na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i/lub zbiorów danych zgromadzonych w placówkach medycznych w celu poprawy zdrowia mieszkańców poprzez – między innymi – usprawnienie procesów diagnostycznych, usprawnienie obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, czy też poprzez zarządzanie farmakoterapią pacjenta. W działaniu możliwa jest także digitalizacja

FESL 1.5 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA CYFROWE W OCHRONIE ZDROWIA Read More »