• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium design dla przedsi biorc w
POIR 2.3.5. Design dla przedsiębiorców - nowy nabór już od marca
2019-01-04

Już 4 marca rusza nowy nabór programu POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, w którym przedsiębiorstwa sektora MŚP mogą pozyskać dotację nie tylko na opracowanie nowego projektu wzorniczego, ale również na inwestycję związaną z jego wdrożeniem - np. zakup maszyn i urządzeń. Maksymalna wartość całego projektu to aż 1,5 mln zł, z czego minimum 60.000 zł powinno być przeznaczone na sam projekt wzorniczy. Z udziału w tym konkursie wykluczone są przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województw  lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, ponieważ dla nich dedykowany jest oddzielne działanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - Wzór na Konkurencję (pierwszy etap rusza w czerwcu 2019 r).

Podstawowe informacje o działaniu Design dla przedsiębiorców:

 

Termin konkursu: od 4 marca do 31 maja 2019

Typ projektu: Doradztwo + inwestycje

Cele projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP spoza Polski Wschodniej (tzn. siedziba oraz oddziały nie mieszczą się na terytorium woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

Co można sfinansować?

  • Koszty doradztwa - przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (OBLIGATORYJNE)
  • Koszty doradztwa - w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (FAKULTATYWNE)
  • Koszty inwestycji w aktywa: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożenia nowego produktu (FAKULTATYWNE)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 60.000 zł (jest to minimalna kwota kosztów związanych z doradztwem)

Maksymalna wartość projektu: 1.500.000 zł, w tym:

  • max. 500.000 zł na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego
  • max. 1.000.000 zł na inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Poziom wsparcia: 

  • Koszty doradztwa - 85%
  • Inwestycja - zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.