• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium apartment 1899964 640
Fundusze Norweskie na horyzoncie
2019-04-19

Perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mimo iż zaplanowana na lata 2014-2021, wystartuje dopiero w połowie 2019 roku. Fundusze kazały na siebie poczekać, ale zapowiadają się bardzo obiecująco. Do rozdania jest ponad 93 mln euro z przeznaczeniem na nowe produkty i inwestycje oraz na podnoszenie kwalifikacji.

Operatorem Funduszy w tym rozdaniu będzie PARP, a dofinansowanie skierowane będzie oczywiście dla firm z sektora MŚP.

W ramach obszaru NOWE PRODUKTY I INWESTYCJE przewidywane jest wsparcie następujących zakresów tematycznych:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth)
 • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies)

Cele programu:

 • Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw, zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz podmiotami z Norwegii (preferowane będą projekty zakładające takie partnerstwo)
 • Wzrost liczby miejsc pracy

Współpraca z podmiotami norweskimi wspierana będzie za pomocą narzędzi takich jak organizacja spotkań B2B w celu nawiązania partnerstw projektowych – jak np. spotkanie w temacie „Wykorzystanie oraz ochrona wód morskich i śródlądowych” 22 maja 2019 r., w Ålesund, Norwegia). Uczestnicy nie płacą za udział w takich giełdach kooperacyjnych, muszą jedynie pokryć koszty  transportu i zakwaterowania we własnym zakresie. Przykładową formą partnerstwa może być zaangażowanie do projektu mentora/mentorki z Norwegii, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem dla polskich firm w rozwijaniu innowacyjności.

 

Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)

Typ projektu: badania, rozwój, inwestycje

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Co można sfinansować?

 • wydatki inwestycyjne:
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wartość dofinansowania:

od 200 tysięcy do 1 miliona euro

 

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth)

Typ projektu: badania, rozwój, inwestycje

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża. W szczególności wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu nowych technologii i procesów zmierzających do ograniczania zanieczyszczenia wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia (porty, mariny, infrastruktura przybrzeżna).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Co można sfinansować?

 • wydatki inwestycyjne:
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wartość dofinansowania:

od 200 tysięcy do 2 milionów euro

 

Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies)

Typ projektu: badania, rozwój, inwestycje

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które poprawią jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Co można sfinansować?

 • wydatki inwestycyjne:
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wartość dofinansowania:

od 200 tysięcy do 2 milionów euro

 

Uwaga! Powyższe informacje mogą ulec zmianie, ponieważ proces opracowania programów jest w toku.

 

Technologie dla kobiet

Jest to odrębny instrument, mający na celu finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym  badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP prowadzonych przez kobiety.

Cele projektu:

Finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP prowadzonych przez kobiety. Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Projekty muszą być realizowane w jednym z obszarów:

 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia,
 • Technologie poprawiające jakość życia

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

 • są prowadzone i zarządzane przez kobiety,
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Co można sfinansować?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego
 • projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć

w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym.

Wartość dofinansowania:

od 12 tysięcy do 200 tys. euro

Dofinansowanie w wysokości 85% na usługi

Inwestycja – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.