• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium rpo 8.3.2. doposa enie
Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy - dotacja na doposażenie
2019-08-30

Do 19 listopada śląscy pracodawcy mogą pozyskać dotację na projekty mające na celu poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. W ramach projektów można sfinansować udział w szkoleniach, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, a nawet zakup środków trwałych.

 

RPO 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Termin konkursu: od dnia 30 września 2019 r. do dnia 19 listopada 2019 r.

Typ projektu:

1. Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

2. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Cele projektu:

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz doposażenia stanowisk pracy

Wnioskodawca:

Pracodawcy

Co można sfinansować?

  • pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie, o ile obowiązek realizacji tego szkolenia nie wynika z przepisów prawa
  • pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
  • zakup środków trwałych (limit: max 40% wartości projektu)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Poziom dofinansowania:

do 88% wsparcia

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.