• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium sailing 1633774 1280
Atrakcyjne programy dla przedsiębiorstw z Warmii i Mazur
2017-04-01

Województwo warmińsko-mazurskie przygotowało dla przedsiębiorców ciekawe możliwości pozyskania środków na rozwój:

1. RPO 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP – celem inwestycji musi być wprowadzenie na rynki zagraniczne nowego produktu lub usługi. Sfinansować można zakup gruntu i nieruchomości, robót budowlanych, zakup maszyn i urządzeń, a także patentu, licencji i oprogramowania. Projekt może objąć również koszty pozyskania certyfikatu umożliwiającego wprowadzenie produktu na nowy rynek, usługi tłumaczeniowe oraz działania promocyjne. Wartość projektu to maksymalnie 1,8 mln zł, a poziom wsparcia – 50%.

2. RPO 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP – dotacja na zakup oprogramowania dla firm. W ramach działania można zakupić oprogramowanie m.in. służące zarządzaniu zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzaniu systemami księgowo-finansowymi, zarządzaniu produkcją, kontaktem z klientem, czy automatyzacji procesów produkcyjnych. Wartość projektu do 200.000 zł, poziom wsparcia – 50%.

3. RPO 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B - działanie skierowane jest do grup (przynajmniej 2) współpracujących ze sobą firm sektora MŚP, a celem inwestycji jest wprowadzenie na rynek pakietu minimum 3 produktów lub usług. Sfinansować można zakup środków trwałych (maszyny i urządzenia), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, oprogramowanie), usług informatycznych, usług translacyjnych oraz działań promocyjnych. Maksymalna wartość projektu: 1,7 mln zł, poziom wsparcia – 50%.

 

W ramach powyższych konkursów dodatkowe preferencje uzyskają projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje:

1. Żywność wysokiej jakości

W ramach tej specjalizacji uwzględniane są przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności. Specjalizacja zakłada wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności. Preferowane będą projekty z zakresu:

 • produkcji artykułów spożywczych oraz napojów;
 • specjalistycznej produkcji na potrzeby rolnictwa (w tym np. produkcja maszyn, nawozów);
 • działalność usługowa, związana ze sprzedażą, promocją, eksportem żywności.

2. Meblarstwo, przemysł drzewny

Specjalizacja obejmuje przede wszystkim te branże, dla których podstawowym surowcem jest drewno. Projekty w ramach tej specjalizacji powinny koncentrować się wokół wdrażania innowacyjnych technologii oraz nowoczesnego designu, w tym:

 • produkcja wyrobów z drewna;
 • produkcja wyrobów z korka;
 • design, usługi projektowe oraz wzornictwo dla branży meblarskiej;
 • produkcja okien, drzwi oraz innych wyrobów stolarskich;
 • pozostała działalność zwoązana z wyrobami drewno-meblarskimi (naprawa, konserwacja, sprzedaż oraz dystrybucja).

3. Ekonomia wody

Zadaniem tej specjalizacji regionu jest zrównoważone wykorzystanie wody z poszanowaniem jej zasobów naturalnych. Obszary specjalizacji:

 • pobór, uzdatnianie i oczyszczanie wody;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • transport wodny;
 • produkcja jachtów i łodzi;
 • turystyka i hotelarstwo;
 • produkcja energii w oparciu o wodę;
 • przemysł związany z wodą - produkcja maszyn i urządzeń wykorzystujących duże zasoby wody.

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.